Welkom op de website van de humaniora!

Reeds meer dan 150 jaar staat het Onze-Lieve-Vrouwecollege met een traditie aan opvoeding en onderwijs ten dienste van de schoolgaande jeugd in Antwerpen. In de traditie van de Paters van de sociëteit van Jezus, heeft het college zich een faam opgebouwd van degelijk en veelzijdig onderwijs waarin iedere leerling ten volle zijn talenten kan ontplooien. Ondanks het wat strenge uiterlijk van de gebouwen, stapt men door de schoolpoorten binnen in een wereld die bruist van activiteit, waar studies, sport en naschoolse activiteiten in een perfecte harmonie aan de leerlingen worden aangeboden. Het oude principe van een gezonde geest in een gezond lichaam indachtig.

Maak uw keuze

 

Recent nieuws

Kariboeni-nieuws

 


Onze eerstejaars gaan naar Heibrand!

De onthaalperiode voor de eerstejaars met o.a de onthaaldag te Mariënborgh, verkeerseducatie, Ignatiusdag, ouderavond, … wordt jaarlijks afgesloten met de bezinningsdagen te Heibrand.
Op 24, 25 en 26 oktober vertoeven de 1Ac, 1Ad en 1Ag op Heibrand en op 26, 27 en 28 oktober onze leerlingen uit de 1Aa, 1Ab, 1Ae en 1Af.
Samen met de klassenleraars, vakleraars, Klavertjes en peters/meters willen we tijdens deze dagen aandacht besteden aan klasvorming, bezinning, reflectie in ignatiaanse sfeer, sport en spel,… om de klasgroep verder tot een hechte leef- en leergroep uit te bouwen.


TOP! in 1AV


Wijnbestellingen ten voordele van het college

Meer info

Winenot?-2016 was alweer erg gezellig!
Bestellingen blijven minstens tot en met woensdag 30 november 2016 mogelijk.
Te bezorgen aan de directie (lagere school of humaniora) of het onthaal Frankrijklei.


Meer nieuws?

Wekelijkse mededelingen

Andere briefwisseling

Downloads