Welkom op de website van de humaniora!

Reeds meer dan 150 jaar staat het Onze-Lieve-Vrouwecollege met een traditie aan opvoeding en onderwijs ten dienste van de schoolgaande jeugd in Antwerpen. In de traditie van de Paters van de sociëteit van Jezus, heeft het college zich een faam opgebouwd van degelijk en veelzijdig onderwijs waarin iedere leerling ten volle zijn talenten kan ontplooien. Ondanks het wat strenge uiterlijk van de gebouwen, stapt men door de schoolpoorten binnen in een wereld die bruist van activiteit, waar studies, sport en naschoolse activiteiten in een perfecte harmonie aan de leerlingen worden aangeboden. Het oude principe van een gezonde geest in een gezond lichaam indachtig.

Maak uw keuze

 

Recent nieuws


Cultuur-nieuwsbrief (vanaf januari 2017)

De nieuwe cultuur-nieuwsbrief is er! Download de brief.


Kariboeni

De tegels werden geloot, de prijzen werden verdeeld en de wafels afgehaald. Nu nog even wachten op het resultaat van deze Kariboeni-actie. Alvast bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!


Zomerkamp Oostenrijk

We zijn klaar voor de volgende editie! Wie gaat er mee?


Samen tegen armoede


Umweltcamp "Your planet. You plan it!

Van 30 september tot 6 oktober trokken 4 leerlingen uit het 6de jaar (Oscar Broekaert, Evert Ribbens, Morgaine Müller en Fleur Van Winckel) onder begeleiding van mevrouw Aelterman naar Duitsland om er, samen met deelnemers uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië, in het kader van PASCH deel te nemen aan het Umweltcamp "Your planet. You plan it!". Deze projectweek rond milieu en duurzaamheid vond plaats in de Europese Akademie van Otzenhausen. De leerlingen volgden o.a. workshops rond milieuproblematiek, 'upcycling' en projectmanagement, ze bezochten een milieuvriendelijke campus, woonden lezingen bij van milieuorganisaties en werkten uiteindelijk zélf een innovatief en duurzaam project uit dat op de laatste dag aan een professionele jury (met o.a. Dr. Barbara Hendricks, de Duitse bondsminister van leefmilieu en natuurbescherming, bouw en werd gepresenteerd. Dit alles uiteraard in het Duits! Het was een inspirerende en onvergetelijke ervaring!

Meer info op
http://blog.pasch-net.de/jugendcamps/yourplanet.html

Volgend artikel verscheen in het tijdschrift FORUM


Opendeurdag


Spaghetti-avond Zomervakantie Oostenrijk


Biologie-olympiade


Examenroosters december 2016


Wijnbestellingen ten voordele van het college

Meer info

Winenot?-2016 was alweer erg gezellig!
Bestellingen bezorgen aan de directie (lagere school of humaniora) of het onthaal Frankrijklei.


TOP! in 1AV: Proeven van STEM


Meer nieuws?

Wekelijkse mededelingen

 

Andere briefwisseling

Downloads

Examenroosters december 2016